Thảo Phương

Thảo Phương picture

Who is Thảo Phương?

  • Name: Thảo Phương
  • Gender: female
  • Birthday:
  • Phone: ***- **50909
  • Mail:
  • School:
  • Occupation:
  • Contact: - Nieuw- en Sint Joosland - Gelderland
  • Country:

About Thảo Phương information

Who is Thảo Phương? Nếu như anh chỉ có một mình, anh có chờ em ko? Nếu như anh chỉ có một mình, anh sẽ đi tìm em chứ? Nếu như em chỉ có một mình, anh vẫn yêu em, đúng ko? Nếu như một buổi sáng, nhìn thấy em quay về mệt mỏi, anh vẫn sẽ cười, và ôm em, đúng ko? Viết về anh, về người ở bên em, về người đã bước đến để em tìm lại được chính mình của ngày nào, để em có thể dành những yêu thương như nagỳđầu em biết nhìn về một người

Always do your best. What you plant now, you will harvest later.Thảo Phương Statistics8 Friends

14 Followers

57799 Popularity


Thảo Phương Comments

What's the best thing about elevator jokes? They work on so many levels.