Thảo Phương

Thảo Phương picture

Who is Thảo Phương?

  • Name: Thảo Phương
  • Gender: female
  • Birthday:
  • Phone: ***- **EX0 9AY
  • Mail:
  • School:
  • Occupation:
  • Contact: 5254 church road - Wolverhampton - Cheshire
  • Country:

About Thảo Phương information

Who is Thảo Phương? Nếu như anh chỉ có một mình, anh có chờ em ko? Nếu như anh chỉ có một mình, anh sẽ đi tìm em chứ? Nếu như em chỉ có một mình, anh vẫn yêu em, đúng ko? Nếu như một buổi sáng, nhìn thấy em quay về mệt mỏi, anh vẫn sẽ cười, và ôm em, đúng ko? Viết về anh, về người ở bên em, về người đã bước đến để em tìm lại được chính mình của ngày nào, để em có thể dành những yêu thương như nagỳđầu em biết nhìn về một người

Joy is the best makeup.Thảo Phương Statistics8 Friends

14 Followers

57799 Popularity


Thảo Phương Comments

Where do cats write notes? Scratch Paper!