HOA BAN TRẮNG

HOA BAN TRẮNG picture

Who is HOA BAN TRẮNG?

  • Name: HOA BAN TRẮNG
  • Gender: female
  • Birthday:
  • Phone: ***- **47463
  • Mail:
  • School:
  • Occupation: buôn nước bọt
  • Contact: 9334 hermiankatu - Vaala - Central ostrobothnia
  • Country:

About HOA BAN TRẮNG information

Who is HOA BAN TRẮNG? vui tính ,dễ hòa đồng ....đã là bạn xin chọn đời là bạn

HOA BAN nở giữa rừng hoa 

Sống cho trong sáng lòng người hoa ban
Không thơm ko đẹp như hồng 
Nhưng hoa sống đẹp như người cổ xưa 

The art of progress is to preserve order amid change, and to preserve change amid order.HOA BAN TRẮNG Statistics44 Friends

193 Followers

90890 Popularity


HOA BAN TRẮNG Comments

Today a girl said she recognized me from vegetarian club, but I’m sure I’ve never met herbivore.