HOA BAN TRẮNG

HOA BAN TRẮNG picture

Who is HOA BAN TRẮNG?

  • Name: HOA BAN TRẮNG
  • Gender: female
  • Birthday:
  • Phone: ***- **72284
  • Mail:
  • School:
  • Occupation: buôn nước bọt
  • Contact: 4080 westerkade - Terschelling - Noord-holland
  • Country:

About HOA BAN TRẮNG information

Who is HOA BAN TRẮNG? vui tính ,dễ hòa đồng ....đã là bạn xin chọn đời là bạn

HOA BAN nở giữa rừng hoa 

Sống cho trong sáng lòng người hoa ban
Không thơm ko đẹp như hồng 
Nhưng hoa sống đẹp như người cổ xưa 

Without some goals and some efforts to reach it, no man can live.


HOA BAN TRẮNG Statistics44 Friends

193 Followers

90890 Popularity


HOA BAN TRẮNG Comments

Q: What did the spaghetti say to the other spaghetti? A: Pasta la vista, baby!