chompoo susu

chompoo susu picture

Who is chompoo susu?

  • Name: chompoo susu
  • Gender: female
  • Birthday:
  • Phone: ***- **72081
  • Mail:
  • School:
  • Occupation:
  • Contact: - ایلام - اصفهان
  • Country: ไทย

Are you genius? Start IQ Test!

About chompoo susu information

Who is chompoo susu? ความรักไม่ใช้ทุกอย่าง

ไม่ชอบเอาใจใครๆจริงๆแต่เพื่อตัวเธอฉันทำ ถ้าจะพูดจะจาต้องดูดีๆต้องเก็บอารมณ์ทุกคำ
ห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามนั่นก็ยอม ก็สั่งตัวเองให้จำ ทำเพื่อใคร
ทั้งที่ไม่ใช่อะไรอะไรในแบบที่ตัวฉันเป็น ฉันก็แค่พยายามทำตัวเป็นแฟนในแบบที่เธอตั้งเกณฑ์
แค่ไม่เข้าใจทำไมทำไมเธอถึงไม่เห็น ไม่สนใจ

รักฉันทำไม รักฉันทำไม เธอไม่ชอบอะไร อะไร ในตัวฉันเลย
ไปด้วยกันแล้วมันห่วย ถ้าฉันทำให้เธอป่วย เธอก็ช่วยเอาใจเธอคืนกลับไปซะที
รักฉันทำไม รักฉันทำไม ทำเพื่อเธอเท่าไหร่ เท่าไหร่ เธอบอกยังดูไม่ดี
จะให้เป็นเหมือนคนนั้น จะให้ทำเหมือนคนนี้ ถ้าเธอชอบอย่างงี้ เอาสิ รักเค้าได้เลย
รักฉันทำไม

Where all think alike, no one thinks very much.

beta


chompoo susu Statistics0 Friends

21 Followers

318 Trends

89662 Popularity


chompoo susu Comments

Astronomers got tired watching the moon go around the earth for 24 hours. They decided to call it a day.On this page you can find more information about chompoo susu. This page is based on chompoo susu's online informations. You can find information such as birth date, place of residence, phone number, address and social media accounts on chompoo susu's page.